HOTELS & HOSTELS

W pobliżu Dworca Głównego we Lwowie Obiekt „One Eight”,
ul. Storożenki 18

WE WSI UKRAIŃSKIEJ POD LWOWEM
OBIEKT "TWELVE COUNTRY HOUSE",
Stilsko, ul. Szewczenki 12